خریدار روغن

محله: باغستان

تعداد: 100 عدد

قیمت: توافقی

روغن با قیمت

آب معدنی بزرگ

محله: آزادگان

تعداد: 11000 شرینگ

قیمت: توافقی

آب معدنی بزرگ تعداد بالا

شیر

محله: آزادگان

تعداد: 10000 لیتر

قیمت: 600 تومان

شیر گاو بدون لاکتوز